Abolhassan Bani-Sadr, iransk politiker. I eksil i Paris 1963–79, samarbeidet der nært med ayatollah Khomeini. Etter revolusjonen 1979 var han medlem av revolusjonsrådet til 1981, 1979–80 også finansminister og en kort periode utenriksminister. 1980–81 Irans president. Hans realpolitiske holdning, som bl.a. gav seg utslag i motstand mot gisselaksjonen i den amerikanske ambassaden 1979–81, førte imidlertid til motsetning mellom Bani-Sadr og de religiøse lederne. I juni 1981 ble han avsatt, men klarte å flykte. Siden 1981 igjen bosatt i Paris, der han har opprettet og ledet det nasjonale iranske motstandsråd.