Siden filmbransjen ble en profitabel industri på begynnelsen av 1900-tallet, har den tekniske apparaturen gjennomgått mange radikale endringer, og med disse endringene har det skjedd en gradvis utvidelse av filmens estetiske muligheter. Som nevnt ovenfor er filmens tekniske betingelser i ferd med å bli helt forandret gjennom digital teknologi.Filmkameraet ble lenge sveivet for hånd, og det samme var tilfelle med fremviserne på den enkelte kino. Hele artikkelen