Widescreen, filmformat som brukes i de fleste kinofilmer. Som svar på konkurransen fra fjernsynet utviklet filmselskapene i 1950-årene filmformater som gjorde filmbildet bredere i forhold til høyden. Standard høyde-bredde-forhold hadde til da vært 1:1,33, men ved avmasking av filmbildet i over- og underkant ble billedformatet forandret til 1:1,65 eller 1:1,85.