Panavision, (av pan- og eng. 'syn, visjon'), navn på bredfilmformater som anvendes innen spillefilm. Panavision-systemene benytter spesialoptikk som overfører et bredt bilde til vanlig 35mm-film. Se også film (teknikk).