Casting, det å finne skuespillere til et teaterstykke eller en film og fordele rollene; i motebransjen å fordele arbeidsoppgaver blant modellene.