Overtoning, i film- og videoteknikk, en gradvis overgang fra én kamerainnstilling til den neste, frambrakt ved dobbelteksponering. Overtoning brukes også i lydredigering ved at et lydklipp tones inn samtidig som det foregående tones ut.