Nattfiolslekta er en slekt i orkidéfamilien. I Norge finnes det to arter i nattfiolslekta, og i tillegg én art som tidligere ble regnet til denne slekta, sibirnattfiol. De to artene, nattfiol og grov nattfiol, er ganske like hverandre og har i hovedsak overlappende utbredelse, men nattfiol finnes lenger nordover og høyere til fjells. Begge artene blomstrer fra forsommer til midtsommer. Hele artikkelen

Ny artikkel