Skogfrue er en slekt i orkidéfamilien med rundt 19 arter på den nordlige halvkule hvorav to finnes i Norge. Hvit skogfrue er sjelden i Sør-Norge, og rød skogfrue er meget sjelden og finnes kun få steder i Sørøst-Norge. Begge er freda og rødlista, henholdsvis nær trua (NT) og sterkt trua (EN). Skogfrueplanter er mellom 20 og 50 centimeter høye med lansettforma blad og store blomster i ett glissent aks. Hele artikkelen

Ny artikkel