Neottia er en slekt i orkidéfamilien. Tradisjonelt har denne slekta bestått av ni arter i Eurasia som alle er halv- og helparasitter.Nyere analyser og oppfatninger har ført til at mange forskere mener at tvebladslekta (Listera) bør slås sammen med Neottia. Etter dette synet representerer artene i den opprinnelige slekta en seinere evolusjonslinje der artene har tapt eller nesten tapt klorofyll og evnen til fotosyntese og gått over til en parasittisk strategi der fotosynteseprodukter skaffes fra andre planter via soppen som er mykorrhiza-partner.I Norge finnes kun én art, fuglereir, i den opprinnelige slekta. Hele artikkelen

Ny artikkel