Treskurd er kunsten å skjære figurer og ornamenter i tre. Det er et meget gammelt og svært utbredt håndverk. På 1600- og 1700-tallet fantes spesialister i faget som kalte seg bilthuggere eller biltsnidere og som arbeidet med kirkekunst, finere møbler og annet inventar og som også utførte treskjæring til vogner og sleder. Treskurd ble også i meget stor grad utført av snekkere, stolmakere og av bygdehåndverkere. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Treskjærere

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt