Knut Olavson Mevasstaul, født i Kviteseid, norsk rosemaler. Hans festlige, rikt utformede rokokkoranker og fine bølgende marmoreringer finnes i en rekke romdekorasjoner i Telemark, således på Rinde i Åmotsdal (1837?), Nordgarden Langlem (1849), Øvre Klomset i Seljord og Donstad i Morgedal (begge 1850) og Meås i Seljord (1858). Han malte også en rekke kister.