Neri Matsson Amundkaas, født i Heddal, norsk bygdekunstner. Arbeidet som snekker i Telemark og nabodistriktene. Kjent for sitt inventar til Ramberg-gårdene, Yli m.fl.