Jens Jenssen Arnkvern, norsk snekker og billedhugger i Hedmark, antagelig mester for altertavlene i Eidskog (1667), Blaker (1674), Hovind (1675) og Hurdal (1674–76) kirker.