Abel Abelsen Schrøder, dansk billedskjærer, arbeidet som treskjærer og organist i Næstved. Hans tallrike altertavler, prekestoler, epitafier osv., de ypperste i Præstø (1652) og i Holmens kirke i København (1660–62), er preget av bruskbarokkens frodige prakt. Gjennom sine arbeider i norske kirker som Vivestad, Borre, Nes (Romerike) og Tjøme virket han også inn på stilutviklingen i Øst-Norge.