Treskurd

Treskurd er kunsten å skjære figurer og ornamenter i tre. Et meget gammelt og svært utbredt håndverk. I Norge når treskurden et første høydepunkt med Osebergfunnet (800-tallet). Fra middelalderen kan stavkirkeportalene og kirkelig skulpturer nevnes. På 1600- og 1700-tallet fantes spesialister i faget som kalte seg bilthuggere eller biltsnidere og som arbeidet med kirkekunst, finere møbler og annet inventar og som også utførte treskjæring til vogner og sleder. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Treskurd

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 91 artikler:

X

  1. xoanon