Fargelære

Farge er en opplevelse av lys med en bestemt bølgelengde. Lys med en bølgelengde på 700 nm (nanometer) oppleves for eksempel som rødt, mens lys med bølgelengde på 400 nm oppleves som fiolett.Fargesyn er synssansens evne til å tolke lyset som forskjellige farger, og farger anses som et psykologisk fenomen, også kalt sanseinntrykk. Uten fargesynet vil man se fargenes lyshet og mørkhet – som gråskalaen – mens fargesynet gir oss et ytterligere informasjonsgrunnlag for identifisering og orientering.Ved å sende hvitt lys gjennom et prisme fant Isaac Newton ut at hvitt lys besto av farger.Optikk er den delen av fysikken som tar for seg lys, lysbrytning og farger.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Kine Angelo

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 51 artikler:

H

  1. hvitt

N

  1. NCS