Radioøkologi er et fagområde som beskriver radioaktive stoffer som finnes i ulike økosystemer. Faget dekker både naturlig forekommende og kunstige produserte radionuklider. Faget dekker hele kjeden fra radionuklider som slippes ut fra en kilde, via transport og spredning, biologisk opptak, effekter på mennesker og miljø, og dekker også vurdering av konsekvenser og risiki.. Hele artikkelen