Radioøkologi og strålevern

Strålebiologi er den delen av biologien som tar for seg hvordan stråling virker på levende vev og levende organismer. Alle typer stråling (lys, elektromagnetiske og ioniserende stråler) er omfattet. Effektene av røntgenstråler og radioaktiv stråling er av spesiell interesse. Biologiske virkninger av stråling kan oppstå på flere måter. En av dem er at at strålingsenergien starter kjemiske prosesser i levende celler, for eksempel når lysstråler treffer klorofyll i planter og starter fotosyntesen. Hele artikkelen