Medisinsk fysikk

Biofysikk, vitenskapsgren der man forsøker å beskrive og forklare biologiske fenomener ved hjelp av fysikkens lover og begreper. I videre forstand omfatter biofysikk også studiet av virkninger på biologisk materiale av dets fysiske omgivelser, og bruk av fysiske instrumenter og teknikk for å studere biologiske systemer. Biofysikken deles inn i en rekke områder:I molekylær biofysikk studeres store molekyler og partikler av tilsvarende størrelse, f.eks. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Medisinsk fysikk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 6 artikler: