Kjemiteknikk er læren om prosessene, lovene og beregningsmetodene som inngår i planlegging, utvikling og drift av industrielle anlegg for kjemisk og/eller fysisk omdanning av råstoffer (i kjemisk industri og prosessindustri). Kjemiteknikk bygger på de grunnleggende lovene i fysikalsk kjemi, fysikk og termodynamikk. Delområder som energiteknikk, strømningslære (fluiddynamikk) og prosessøkonomi er også sentrale i moderne kjemiteknikk. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kjemiteknikk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt