Kjemiteknikk

Kjemiteknikk, læren om de prosesser, lover og beregningsmetoder som inngår i planlegging, utvikling og drift av industrielle anlegg for kjemisk og/eller fysisk omdanning av råstoffer (i kjemisk industri og prosessindustri). Kjemiteknikken bygger på de grunnleggende lovene i fysikalsk kjemi, fysikk og termodynamikk. Delområder som energiteknikk, strømningslære (fluiddynamikk) og prosessøkonomi er også sentrale i moderne kjemiteknikk.Modellering, laboratorie- og halvtekniske forsøk brukes til å klarlegge ukjente data for prosessene slik at det blir mulig å skalere opp prosessene til full industriell målestokk. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Kjemiteknikk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 41 artikler: