Biokjemiteknikk, kjemitekniske prinsipper anvendt både for å oppnå biosyntese av stoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse, f.eks. nedbryting av organisk materiale (kompostering), og for tekniske hjelpemidler til medisinske formål, f.eks. kunstige nyrer.