Primærluft, luft som blandet med brensel i gass-, pulver- eller væskeform tilføres en teknisk forbrenningsprosess. Er ikke primærluften tilstrekkelig for å sikre fullstendig forbrenning av brenselet, tilføres sekundærluft under kontrollerte betingelser. Luftoverskudd øker varmetapet med avgassene, større overskudd bør derfor unngås.