I kjemiteknikken er diafragma en semipermeabel membran, dvs. halvgjennomtrengelig hinne. Diafragma brukes bl.a. i elektrolyseapparater og slipper ionene igjennom, men hindrer at væsken ved den positive og negative elektrode blander seg.