Tørring, ord som for det meste er erstattet av tørking, men fremdeles brukes om den herding av tørrende oljer, alkydmaling o.l. som skyldes kjemiske reaksjoner med luftens oksygen.