Tørring, ord som for det meste er erstattet av tørking, men fremdeles brukes om den herding av tørrende oljer, alkydmaling og lignende, som skyldes kjemiske reaksjoner med luftens oksygen.