Spredning, utbredelse av planter og/eller dyr og mennesker. Særlig om forflytning som skaper større avstand mellom individene, f.eks. at avkom og foreldre atskilles når avkommet kan klare seg selv. Spredning kan skje aktivt (ved at individene går, svømmer eller flyr) eller passivt (ved at individene føres passivt av gårde med vind eller vann). Jf. migrasjon.