GPP er en forkortelse for brutto primærproduksjon.