Generasjonsintervall, tidsavstanden mellom fødsel av foreldre og avkom. Generasjonsintervallet har betydning i evolusjonen, idet arter med lange generasjonsintervaller vil kreve lang tid før evolusjonsmessige forandringer etableres. Arter med korte generasjonsintervaller er egnet til arvelighetsstudier, f.eks. bananfluer (10–15 døgn).