Gnagerår, år med stort antall av gnagere, vanligvis smågnagere (se smågnagersvingninger), men også gnageren ekorn og haredyret hare kan opptre i store antall enkelte år.