Brutto primærproduksjon, det totale fotosynteseutbyttet i et plantesamfunn, se primærproduksjon.