Bestandsregulering, det å holde størrelsen på en bestand innenfor visse grenser: bestanden skal ikke være større enn bærekapasiteten tillater over lengre tid, og den skal ikke bli så liten at bestanden står i fare for å dø ut.