Operativ- og filsystemer

Operativsystem, grunnleggende programvare for å få et datasystem til å fungere. Operativsystemet ordner blant annet med lasting av applikasjoner, samband mellom prosessor og lagringsmedier, og utveksling mellom prosessor og minne.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Operativ- og filsystemer

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 1 kategorier:

  1. Operativsystemer

Inneholder 24 artikler: