Sideveksling, blokker (sider) med programkode eller data i et kjørende program overføres mellom ytre lager og arbeidslageret i en datamaskin. Bare de mest aktuelle delene av programmet (instruksjoner og data) har plass i arbeidslageret. Sider leses inn etter hvert som de brukes. Sider som har vært lengst ubrukt viker plass. Hensikten er at flere program, klar for utførelse - kan ligge i arbeidslager på samme tid. Prosessoren vil arbeide en stund på hvert program i en runddans (Round Robin Scheduling), og det gir brukeren en illusjon av at programmene blir utført samtidig. Sideveksling gjør også at en kan kjøre programmer som er mye større enn tilgjengelig arbeidslager.