Filkonvertering, endring av en datafils format; ettersom ulike datasystemer ofte lagrer data på forskjellig måte (format), må en datafil fra et datasystem som skal overføres og benyttes ved et annet system, først konverteres («oversettes») til mottagende systems filformat. Til dette benyttes spesialisert programvare.