Det øverste nivået i et hierarkisk filsystem eller nettverk. Alle undernivåer (f.eks. underkataloger i et filsystem) plasseres under dette. At en bruker har rot-aksess (eller rot-tilgang) innebærer at vedkommende har rettigheter til å håndtere hele systemet.