Jobbkø er en kø av oppgaver som venter på å bli utført på en datamaskin som kan håndtere flere oppgaver (tilsynelatende) samtidig gjennom tidsdeling. Jobbkøen administreres av datamaskinens operativsystem.