Vindussystem, grafisk programvare, del av et skall eller et operativsystem, som gjør det mulig å dele opp dataskjermen i ulike «vinduer» som kjører hver sitt brukerprogram (applikasjon) eller viser hvert sitt dokument eller hver sin del av et og samme dokument. Macintosh-maskiner bruker et vindusbasert operativsystem, Windows er et annet eksempel på et vindussystem.