Jobbprioritet, den fortrinnsrett en jobb har i forhold til andre som venter på å bli utført på en datamaskin som kan betjene flere oppgaver (eller brukere) samtidig. Den høyest prioriterte jobben får først adgang til datamaskinens resurser – prosessor, kommunikasjonskanaler, skrivere m.m.