Data- og informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet er en utvidelse av fagområdet datasikkerhet, som tar for seg både digital og analog informasjon. Informasjonssikkerhet fokuserer på organisasjoners overordnede prosesser og rutiner rundt sikring av informasjon og tjenester, mer enn metodene og verktøyene. Informasjonssikkerhet ser bort i fra om trusselen skyldes ondsinnede handlinger (security) eller uhell og feil (safety). Hele artikkelen