Data- og informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet, samlebetegnelse for krav til påliteligheten og sikkerheten som knyttes til overføring og lagring av informasjon. . Hele artikkelen