Data- og informasjonssikkerhet

Fagansvarlig

Svein Johan Knapskog

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 2 kategorier:

  1. Kryptografi
  2. Sikkerhetsledelse i IT

Inneholder 31 artikler: