Informasjonssikkerhet er en utvidelse av fagområdet datasikkerhet som tar for seg både digital og analog informasjon. I informasjonssikkerhet legges det vekt på organisasjoners overordnede prosesser og rutiner rundt sikring av informasjon og tjenester, mer enn metodene og verktøyene.Det er vanlig å skille datasikkerhet og informasjonssikkerhet ved at informasjonssikkerhet først og fremst fokuserer på organisasjoners overordnede prosesser og rutiner rundt sikring av sin informasjon og tjenester, mens datasikkerhet dreier seg mer om metodene og verktøyene som benyttes i dette arbeidet innen IKT.. Hele artikkelen

Ny artikkel