Sikkerhetskopi, kopi av programmer og data fra et datamaskinsystem, tatt kontinuerlig f.eks. ved at alle data lagres på forskjellige lagringsenheter, daglig eller med jevne mellomrom. Hensikten er at programmer og data skal være mest mulig intakte og tilgjengelige for fortsatt drift dersom systemets ordinære lagringsenheter skulle svikte eller data bli slettet, f.eks. som følge av virusangrep eller feil. Medier for sikkerhetskopier kan være andre disker, magnetbånd eller optiske enheter som CD-er eller DVD-er. Diskspeiling er en form for sikkerhetskopiering der systemet alltid sørger for at alle endringer på én disk umiddelbart kopieres til en annen, slik at de to diskene alltid har identisk innhold.