Område i en virksomhets datanett som brukere utenfor virksomheten kan få tilgang til, men som er skilt fra virksomhetens øvrige informasjonssystem ved hjelp av en sikkerhetsbarriere (brannmur). For å kunne utveksle e-post med omverdenen, plasserer for eksempel mange virksomheter «postkontoret» på en datamaskin i en demilitarisert sone.