Havforskere, organisasjoner og ekspedisjoner

Fagansvarlig

Knut Barthel

Universitetet i Bergen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 28 artikler: