Ingolf-ekspedisjonen, dansk havforskningsekspedisjon med krysseren Ingolf, kommandør C. F. Wandel, undersøkte somrene 1895 og 1896 Davisstredet og farvannene mellom Grønland og Island og videre nordover til Jan Mayen.