Odd Henrik Sælen, født i Bergen, norsk oseanograf, dr.philos. 1963. Professor i fysisk oseanografi ved Universitetet i Oslo 1965, fra 1978 ved Universitetet i Bergen. Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1971. Arbeidet spesielt med Norskehavets hydrografi.