Henry Melson Stommel, amerikansk oseanograf og meteorolog, professor i oseanografi ved Massachusetts Institute of Technology fra 1959. Var også tilknyttet Woods Hole Oceanographic Institution. Gav i 1948 en teoretisk forklaring på asymmetrien i de store vinddrevne strømsystemer, og har ellers levert en rekke banebrytende arbeider om sirkulasjonen i verdenshavene. Særlig kjent er monografien The Gulf Stream (1958).