Jan Erik Weber, norsk oseanograf, dr.philos. 1974. Professor i fysisk oseanografi ved Universitetet i Oslo 1979. Har i det vesentlige arbeidet med havstrømmer indusert av bølger og vind. Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1988.