Jacques Ernest Jean Piccard, sveitsisk ingeniør og havforsker, sønn av A. Piccard. Sammen med Don Walsh gikk han i 1960 i batyskafen Trieste ned på bunnen av Marianegropen i Stillehavet, på 10 912 m dyp (noen kilder har 10 915/10 916 m). I 1970 utførte Piccard med et mannskap på fem i ubåten Ben Franklin geofysiske og økologiske undersøkelser av Golfstrømmen; formålet var også å høste erfaring om menneskets reaksjoner på opphold inne i en ubåt over en lang periode.