Matthew Fontaine Maury, amerikansk sjøoffiser og hydrograf. Han ble leder av sjøkartarkivet, en institusjon som utviklet seg til U. S. Naval Observatory og Hydrographic Office. Maury samlet opplysninger om vind og strøm fra loggbøker, og hans meteorologiske arbeider vant internasjonal anerkjennelse. Av hans verker kan nevnes: Physical Geography of the Sea (1855).