Börje Kullenberg, svensk oseanograf. Professor i oseanografi i Göteborg 1956–72. Særlig kjent for sin utvikling av apparatur til opphenting av lange sedimentprøver fra havbunnen (opptil 20 m lange), hvorved vannets hydrostatiske trykk er benyttet til å skyve prøverøret langt ned i havbunnen (Kullenbergs lodd).