Deutsches Hydrographisches Institut, forskningsinstitusjon for bl.a. oseanografi og sjømåling. Opprettet 1946 som en fortsettelse av Deutsche Seewarte (grunnlagt 1875), sete i Hamburg. Utgir bl.a. Deutsche Hydrographische Zeitschrift. Den meteorologiske avdeling er overført til Seewetteramt.