Albert Defant, østerriksk oseanograf og geofysiker, professor ved universitetet i Innsbruck (1924–27 og 1945–54) og ved universitetet i Berlin (1927–45). Var en av lederne for Meteor-ekspedisjonen 1925–27, og har bearbeidet store deler av ekspedisjonens resultater. Har ellers levert arbeider innen forskjellige grener av fysisk oseanografi og i meteorologi. Defant har som få andre preget utviklingen i den fysiske oseanografi, og hans store lærebok Physical Oceanography (1961) er et standardverk i oseanografisk litteratur.