Albatross-ekspedisjonen, svensk oseanografisk ekspedisjon rundt Jorden 1947–48, med skonnerten Albatross. Særlig utrustet for å studere dyphavet og sjøbunnen på de store dypene. Med et nytt bunnlodd (Kullenbergs lodd) lyktes det å ta opptil 20 m lange propper av bunnavleiringene. Lagdelingen i disse kaster lys over Jordens historie gjennom lange tidsrom.