Jens Konrad Eggvin, født i Eggum, Lofoten, norsk oseanograf. Dr.philos. 1941. Vitenskapelig konsulent ved Fiskeridirektoratet, Bergen 1939. Ledet en rekke oseanografiske tokter langs norskekysten og i Norskehavet, og opprettet faste oseanografiske stasjoner. Arbeidet særlig med å forutsi fiskeinnsiget i Lofoten og Finnmark ut fra kjennskap til temperatur- og strømforhold. Tok ledende del i arbeidet med å opprette et storstilt, internasjonalt observasjonsnett med henblikk på varsling av oseanografiske forhold.